Модуль:Вікізьвесткі

Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі
Перайсьці да навігацыі Перайсьці да пошуку

Дакумэнтацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Вікізьвесткі/Дакумэнтацыя

-- налады, могуць адрозьнівацца ў розных праектах
local fileDefaultSize = '267x400px';
local outputReferences = true;

-- Спасылкі на выкарыстаныя модулі, неабходныя ў 99% выпадках загрузкі старонак (каб мець на ўвазе пры перайменаваньні)
local moduleSources = require( 'Модуль:Крыніцы' )
local WDS = require( 'Модуль:Сьцьверджаньні Вікізьвестак' );

-- Канстанты
local contentLanguageCode = mw.getContentLanguage():getCode();

local p = {};
local config = nil;

local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement,
	formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances,
	getPropertyDatatype, getPropertyParams, throwError, toBoolean;

local function copyTo( obj, target, skipEmpty )
	for k, v in pairs( obj ) do
		if skipEmpty ~= true or ( v ~= nil and v ~= '' ) then
			target[k] = v;
		end
	end
	return target;
end

local function min( prev, next )
	if ( prev == nil ) then return next;
	elseif ( prev > next ) then return next;
	else return prev; end
end

local function max( prev, next )
	if ( prev == nil ) then return next;
	elseif ( prev < next ) then return next;
	else return prev; end
end

local function getConfig( section, code )
	if config == nil then
		config = require( 'Модуль:Вікізьвесткі/канфігурацыя' );
	end;
	if not config then
		config = {};
	end

	if not section then
		return config;
	end
	if not code then
		return config[ section ] or {};
	end

	if not config[ section ] then
		return nil;
	end
	return config[ section ][ code ];
end

local function getCategoryByCode( code, sortkey )
	local value = getConfig( 'categories', code );
	if not value or value == '' then
		return '';
	end
	
	if sortkey ~= nil then
		return '[[Катэгорыя:' .. value .. '|' .. sortkey .. ']]'; -- экранаваць?
	else
		return '[[Катэгорыя:' .. value .. ']]';
	end
end

local function splitISO8601(str)
	if 'table' == type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'невядомы тып аргумэнту: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y, M, D = (function(str) 
		local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
		local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
		return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
	end) (str);
	local h, m, s = (function(str) 
		local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
		local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
		return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
	end) (str);
	local oh,om = ( function(str)
		if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- сканчаем на Z, час Грынвічу
		-- супадае з ±hh:mm, ±hhmm або ±hh; інакш вяртаем пустое
		local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
		local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
		sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
		return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
	end )(str)
	return {year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s};
end

local function parseTimeBoundaries( time, precision )
	local s = splitISO8601( time );
	if (not s) then return nil; end

	if ( precision >= 0 and precision <= 8 ) then
		local powers = { 1000000000 , 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10 }
		local power = powers[ precision + 1 ];
		local left = s.year - ( s.year % power );
		return { tonumber(os.time( {year=left, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=left + power - 1, month=12, day=31, hour=29, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 9 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=12, day=31, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 10 ) then
		local lastDays = {31, 28.25, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
		local lastDay = lastDays[s.month];
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=lastDay, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 11 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 12 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 13 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 14 ) then
		local t = tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} ) );
		return { t * 1000, t * 1000 + 999 };
	end

	error('Дакладнасьць не падтрымліваецца: ' .. precision );
end

--[[
	Функцыя для фармаваньня катэгорыі на аснове Вікізьвесткі/канфігурацыя
]]
local function extractCategory( options, value )
	if ( not options.category or options.nocat ) then
		return '';
	end
	local propertyId = string.gsub( options.category, '([^Pp0-9].*)$', '');
	local wbStatus, claims = pcall( mw.wikibase.getAllStatements, value.id, propertyId );
	if ( wbStatus ~= true or not claims ) then return ''; end
	allClaims = {}
	allClaims[ propertyId ] = claims
	claims = WDS.filter( allClaims, options.category )
	if not claims then return ''; end
	
	for _, claim in pairs( claims ) do
		if ( claim
			and claim.mainsnak
			and claim.mainsnak.datavalue
			and claim.mainsnak.datavalue.type == 'wikibase-entityid' ) then
			
			local catEntityId = claim.mainsnak.datavalue.value.id;
			local wbStatus, catSiteLink = pcall( mw.wikibase.getSitelink, catEntityId );

			if ( wbStatus == true and catSiteLink ) then
				return '[[' .. catSiteLink .. ']]';
			end
		end
	end

	return '';
end

--[[ 
 Перамяняе радок ў булевае значэньне

 Атрымлівае: радковае значэньне (можа адсутнічаць)
 Вяртае: булевае значэньне true ці false, калі магчыма распазнаць значэньне, або defaultValue ва ўсіх астатніх выпадках
]]
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
  if ( valueToParse ~= nil ) then
    if valueToParse == false or valueToParse == '' or valueToParse == 'false' or valueToParse == '0' then
      return false
    end
    return true
  end
  return defaultValue;
end

-- Агортвае адфарматаванае значэньне ў інляйнавы ці блёчны цэтлік.
-- @param value Радковае значэньне
-- @param attributes Табліца атрыбутаў
-- @return string HTML-цэтлік з значэньнем
local function wrapValue( value, attributes )
	local tagName = 'span';
	local spacer = '';
	if (
		string.match( value, '\n' )
		or string.match( value, '<t[dhr][ >]' )
		or string.match( value, '<div[ >]' )
		or string.find( value, 'UNIQ%-%-imagemap' )
	) then
		tagName = 'div';
		spacer = '\n'
	end
	local attrString = ''
	for key, value in pairs( attributes or {} ) do
		local _key = mw.text.trim( key )
		local _value = mw.text.encode( mw.text.trim( value ) )
		attrString = attrString .. _key .. '="' .. _value .. '" '
	end
	return '<' .. tagName .. ' ' .. attrString .. '>' .. spacer .. value .. '</' .. tagName .. '>';
end

-- Wraps formatted snak value into HTML tag with attributes.
-- @param value String value of snak
-- @param hash Snak hash
-- @param attributes Table of extra attributes
-- @return string HTML tag with value
local function wrapSnak( value, hash, attributes )
	local newAttributes = mw.clone( attributes or {} )
	newAttributes['class'] = ( newAttributes['class'] or '' ) .. ' wikidata-snak'
	
	if hash then
		newAttributes['data-wikidata-hash'] = hash
	else
		newAttributes['class'] = newAttributes['class'] .. ' wikidata-main-snak'
	end

	return wrapValue( value, newAttributes )
end

-- Агортвае адфарматаванае значэньне сьцьверджаньня ў HTML-цэтлік з атрыбутамі.
-- @param value радковае значэньне сьцьверджаньня
-- @param propertyId радковы PID уласьцівасьці
-- @param claimId радковы ID сьцьверджаньня ці пуста для лякальнага значэньня
-- @param attributes табліца дадатковых атрыбутаў
-- @return string HTML-цэтлік з значэньнем
local function wrapStatement( value, propertyId, claimId, attributes )
	local newAttributes = mw.clone( attributes or {} )
	newAttributes['class'] = newAttributes['class'] or ''
	newAttributes['data-wikidata-property-id'] = string.upper( propertyId )

	if claimId then
		newAttributes['class'] = newAttributes['class'] .. ' wikidata-claim'
		newAttributes['data-wikidata-claim-id'] = claimId
	else
		newAttributes['class'] = newAttributes['class'] .. ' no-wikidata'
	end

	return wrapValue( value, newAttributes )
end

-- Агортвае адфарматаванае значэньне сьцьверджаньня кваліфікатара ў HTML-цэтлік з атрыбутамі.
-- @param value радковае значэньне сьцьверджаньня кваліфікатара
-- @param propertyId радковы PID кваліфікатара
-- @param attributes табліца дадатковых атрыбутаў
-- @return string HTML-цэтлік з значэньнем
local function wrapQualifier( value, qualifierId, attributes )
	local newAttributes = mw.clone( attributes or {} )
	newAttributes['data-wikidata-qualifier-id'] = string.upper( qualifierId )
	return wrapValue( value, newAttributes )
end

--[[ 
 Функцыя для атрыманьня элемэнту (еntity) для актуальнай старонкі
 Падрабязьней пра элемэнты гл. d:Wikidata:Glossary

 Атрымлівае: радковы ідэнтыфікатар (накшталт P18, Q42)
 Вяртае: аб’ект-табліцу, элемэнты якой праіндэксаваныя з нулю
]]
local function getEntityFromId( id )
	local entity;
	local wbStatus;

	if id then
		wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntityObject, id )
	else
		wbStatus, entity = pcall( mw.wikibase.getEntityObject );
	end

	return entity;
end

--[[ 
 Унутраная функцыя дзеля фармаваньня паведамленьня пра памылку
 
 Атрымлівае: ключ элемэнта ў табліцы config.errors (напрыклад, entity-not-found)
 Вяртае: радок паведамленьня
]]
local function throwError( key )
  error( getConfig( 'errors', key ) );
end

--[[ 
 Функцыя дзеля атрыманьня ідэнтыфікатара элемэнтаў

 Атрымлівае: аб’ект-табліцу элемэнту
 Вяртае: радковы ідэнтыфікатар (накшталт P18, Q42)
]]
local function getEntityIdFromValue( value )
  local prefix = ''
  if value['entity-type'] == 'item' then
    prefix = 'Q'
  elseif value['entity-type'] == 'property' then
    prefix = 'P'
  else
    throwError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefix .. value['numeric-id']
end

-- праверка на наяўнасьць спэцыялізаванай функцыі ў можнасьцях
local function getUserFunction( options, prefix, defaultFunction )
  -- праверка на пазначэньне спэцыялізаваных апрацоўнікаў у парамэтрах,
  -- перададзеных пры выкліку
  if options[ prefix .. '-module' ] or options[ prefix .. '-function' ] then
  	-- праверка на пустыя радкі ў парамэтрах ці іхнюю адсутнасьць
    if not options[ prefix .. '-module' ] or not options[ prefix .. '-function' ] then
      throwError( 'unknown-' .. prefix .. '-module' );
    end
    -- дынамічная загрузка модулю з апрацоўнікам, пазначаным у парамэтры
    local formatter = require ('Модуль:' .. options[ prefix .. '-module' ]);
    if formatter == nil then
      throwError( prefix .. '-module-not-found' )
    end
    local fun = formatter[ options[ prefix .. '-function' ] ]
    if fun == nil then
      throwError( prefix .. '-function-not-found' )
    end
    return fun;
  end

  	return defaultFunction;
end

-- Выбірае ўласьцівасьці па property id, дадаткова фільтруючы іх паводле рангу
local function selectClaims( context, options, propertySelector )
	if ( not context ) then error( 'кантэкст не зададзены' ); end;
	if ( not options ) then error( 'парамэтры не зададзеныя' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'адсутнічае options.entity' ); end;
	if ( not propertySelector ) then error( 'propertySelector не зададзены' ); end;

	result = WDS.filter( options.entity.claims, propertySelector );

	if ( not result or #result == 0 ) then
		return nil;
	end

	if options.limit and options.limit ~= '' and options.limit ~= '-' then
		local limit = tonumber( options.limit, 10 );
		while #result > limit do
			table.remove( result );
		end
	end

    return result;
end

--[[ 
 Функцыя для атрыманьня значэньня ўласьцівасьці элемэнту ў пэўны момант часу.

 Прымае: кантэкст, элемэнт, часовыя межы, табліца ID уласьцівасьці
 Вяртае: табліцу адпаведных значэньняў уласьцівасьці
]]
local function getPropertyInBoundaries( context, entityId, boundaries, propertyIds, selectors )
	if (type(entityId) ~= 'string') then error('type of entityId argument expected string, but was ' .. type(entityId)); end

	local results = {};

	if not propertyIds or #propertyIds == 0 then
		return results;
	end

	for _, propertyId in ipairs( propertyIds ) do
		local selector;
		if selectors ~= nil then
			selector = selectors[_] or selectors[propertyId] or propertyId;
		else
			selector = propertyId;
		end

		local fakeAllClaims = {};
		fakeAllClaims[propertyId] = mw.wikibase.getAllStatements( entityId, propertyId );
		
		local filteredClaims = WDS.filter( fakeAllClaims, selector .. '[rank:preferred, rank:normal]' );
		if filteredClaims then
			for _, claim in pairs( filteredClaims ) do
				if not boundaries then
					table.insert( results, claim.mainsnak );
				else
					local startBoundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifier( context.frame, context, claim, 'P580' );
					local endBoundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifier( context.frame, context, claim, 'P582' );

					if ( startBoundaries == nil or startBoundaries[2] <= boundaries[1] ) and
						( endBoundaries == nil or endBoundaries[1] >= boundaries[2] )
					then
						table.insert( results, claim.mainsnak );
					end
				end
			end
		end

		if #results > 0 then
			break;
		end
	end

	return results;
end

--[[ 
 TODO
]]
function p.getTimeBoundariesFromQualifier( frame, context, statement, qualifierId )
	-- only support exact date so far, but need improvment
	local left = nil;
	local right = nil;
	if ( statement.qualifiers and statement.qualifiers[qualifierId] ) then
		for _, qualifier in pairs( statement.qualifiers[qualifierId] ) do
			local boundaries = context.parseTimeBoundariesFromSnak( qualifier );
			if ( not boundaries ) then return nil; end
			left = min( left, boundaries[1] );
			right = max( right, boundaries[2] );
		end
	end

	if ( not left or not right ) then
		return nil;
	end

	return { left, right };
end

--[[ 
 TODO
]]
function p.getTimeBoundariesFromQualifiers( frame, context, statement, qualifierIds )
	if not qualifierIds then
		qualifierIds = { 'P582', 'P580', 'P585' };
	end
	
	for _, qualifierId in ipairs( qualifierIds ) do
		local result = p.getTimeBoundariesFromQualifier( frame, context, statement, qualifierId );
		if result then
			return result;
		end
	end

	return nil;
end

local CONTENT_LANGUAGE_CODE = mw.language.getContentLanguage():getCode();
local getLabelWithLang_DEFAULT_PROPERTIES = { "P1813", "P1448", "P1705" };
local getLabelWithLang_DEFAULT_SELECTORS = {
	'P1813[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. '][!P3831,P3831:Q105690470]',
	'P1448[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. '][!P3831,P3831:Q105690470]',
	'P1705[language:' .. CONTENT_LANGUAGE_CODE .. '][!P3831,P3831:Q105690470]'
};

--[[ 
 Функцыя для атрыманьня меткі элемэнту ў пэўны момант часу.

 Прымае: кантэкст, элемэнт, часовыя межы
 Вяртае: тэкставую метку элемэнту, мову меткі
]]
local function getLabelWithLang( context, options, entityId, boundaries, propertyIds, selectors )
	if (type(entityId) ~= 'string') then error('type of entityId argument expected string, but was ' .. type(entityId)); end
	if not entityId then
		return nil;
	end

	local langCode = CONTENT_LANGUAGE_CODE;

	-- назва зь меткі
	local label = nil;
	if ( options.text and options.text ~= '' ) then
		label = options.text;
	else
		if not propertyIds then
			propertyIds = getLabelWithLang_DEFAULT_PROPERTIES;
			selectors = getLabelWithLang_DEFAULT_SELECTORS;
		end
	
		-- name from properties
		local results = getPropertyInBoundaries( context, entityId, boundaries, propertyIds, selectors );
	
		for _, result in pairs( results ) do
			if result.datavalue and result.datavalue.value then
				if result.datavalue.type == 'monolingualtext' and result.datavalue.value.text then
					label = result.datavalue.value.text;
					langCode = result.datavalue.value.language;
					break;
				elseif result.datavalue.type == 'string' then
					label = result.datavalue.value;
					break;
				end
			end
		end
		
		if (not label) then
			label, langCode = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId );
			if not langCode then
				return nil;
			end
		end
	end

	return label, langCode;
end

local function formatPropertyDefault( context, options )
	if ( not context ) then error( 'кантэкст не зададзены' ); end;
	if ( not options ) then error( 'парамэтры не зададзеныя' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'адсутнічае options.entity' ); end;

	local claims;
	if options.property then -- TODO: Чаму тут можа ня быць property?
		if options.rank then -- перадаць налады рангу з канфігу
			claims = context.selectClaims( options, options.property .. options.rank );
		else
			claims = context.selectClaims( options, options.property );
		end
	end
	if claims == nil then
		return '' --TODO памылка?
	end

	-- Абыход усіх заяваў сьцьверджаньня з назапашваньнем аформленых пажаданых
	-- заяваў у табліцы
	local formattedClaims = {}

	for i, claim in ipairs(claims) do
		local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
		-- тут можа вярнуцца альбо аформлены тэкст заявы, альбо радок памылкі, альбо пуста
		if ( formattedStatement and formattedStatement ~= '' ) then
			formattedStatement = context.wrapStatement( formattedStatement, options.property, claim.id )
			table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
		end
	end

	-- стварэньне тэкставага радку з сьпісам аформленых заяваў з табліцы
	local out = mw.text.listToText( formattedClaims, options.separator, options.conjunction )
	if out ~= '' then
		if options.before then
			out = options.before .. out
		end
		if options.after then
			out = out .. options.after
		end
	end

	return out
end

-- стварыць кантэкст
local function initContext( options )
	local context = {
		entity = options.entity,
		extractCategory = extractCategory,
		formatSnak = formatSnak,
		formatPropertyDefault = formatPropertyDefault,
		formatStatementDefault = formatStatementDefault,
		getPropertyInBoundaries = getPropertyInBoundaries,
		getTimeBoundariesFromQualifier = p.getTimeBoundariesFromQualifier,
		getTimeBoundariesFromQualifiers = p.getTimeBoundariesFromQualifiers,
		wrapSnak = wrapSnak,
		wrapStatement = wrapStatement,
		wrapQualifier = wrapQualifier,
	}
	context.cloneOptions = function( options )
		local entity = options.entity;
		options.entity = nil;

		newOptions = mw.clone( options );
		options.entity = entity;
		newOptions.entity = entity;
		newOptions.frame = options.frame; -- На склянаваным фрэйме frame:expandTemplate()

		return newOptions;
	end;
	context.formatProperty = function( options )
		local func = getUserFunction( options, 'property', context.formatPropertyDefault );
		return func( context, options )
	end;
	context.formatStatement = function( options, statement ) return formatStatement( context, options, statement ) end;
	context.formatSnak = function( options, snak, circumstances ) return formatSnak( context, options, snak, circumstances ) end;
	context.formatRefs = function( options, statement ) return formatRefs( context, options, statement ) end;

	context.parseTimeFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time ) then
				return tonumber(os.time( splitISO8601( tostring( snak.datavalue.value.time ) ) ) ) * 1000;
			end
			return nil;
		end
	context.parseTimeBoundariesFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time and snak.datavalue.value.precision ) then
				return parseTimeBoundaries( snak.datavalue.value.time, snak.datavalue.value.precision );
			end
			return nil;
		end
	context.getSourcingCircumstances = function( statement ) return getSourcingCircumstances( statement ) end;
	context.selectClaims = function( options, propertyId ) return selectClaims( context, options, propertyId ) end;

	return context
end

--[[
 Функцыя дзеля афармленьня сьцьверджаньняў (statement)
 Падрабязьней пра сьцьверджаньні гл. d:Wikidata:Glossary

 Атрымлівае: табліцу парамэтраў
 Вяртае: радок аформленага тэксту, прызначанага дзеля вываду ў артыкуле
]]
local function formatProperty( options )
    -- Атрыманьне элемэнту па ідэнтыфікатары
	local entity = getEntityFromId( options.entityId )
	if not entity then
		return -- throwError( 'entity-not-found' )
	end
	-- праверка на прысутнасьць у элемэнту заяваў (claim)
	-- падрабязьней пра заявы гл. d:Wikidata:Glossary
	if (entity.claims == nil) then
		return '' --TODO памылка?
	end

	-- палепшыць опцыі
	options.frame = g_frame;
	options.entity = entity;
	options.extends = function( self, newOptions )
		return copyTo( newOptions, copyTo( self, {} ) )
	end

	if ( options.i18n ) then
		options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( getConfig( 'i18n' ), {} ) );
	else
		options.i18n = getConfig( 'i18n' );
	end

	local context = initContext( options );

	return context.formatProperty( options );
end

--[[
	Функцыя для афармленьня аднаго сьцьверджаньня (statement)

	Прымае: аб’ект-табліцу сьцьверджаньня і табліцу парамэтраў
	Вяртае: радок аформленага тэксту з заявай (claim)
]]
function formatStatement( context, options, statement )
	if ( not statement ) then
		error( 'statement is not specified or nil' );
	end
	if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
		throwError( 'unknown-claim-type' )
	end

	local functionToCall = getUserFunction( options, 'claim', context.formatStatementDefault );
	return functionToCall( context, options, statement );
end

function getSourcingCircumstances( statement )
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = {};
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers.P1480 ) then
		for i, qualifier in pairs( statement.qualifiers.P1480 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid'
					and qualifier.datavalue.value
					and qualifier.datavalue.value['entity-type'] == 'item' ) then
				table.insert(circumstances, qualifier.datavalue.value.id)
			end
		end
	end
	return circumstances;
end

--[[
	Функцыя для афармленьня аднаго сьцьверджаньня (statement)

	Прымае: аб’ект-табліцу сьцьверджаньня, табліцу парамэтраў,
	аб’ект-функцыю афармленьня ўнутраных структураў сьцьверджаньня (snak) і
	аб’ект-функцыю афармленьня спасылкі на крыніцы (reference)
	Вяртае: радок аформленага тэксту з заявай (claim)
]]
function formatStatementDefault( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'кантэкст не зададзены' ); end;
	if ( not options ) then error( 'парамэтры не зададзеныя' ); end;
	if ( not statement ) then error( 'сьцьверджаньне не зададзенае' ); end;

	local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );

	options.qualifiers = statement.qualifiers;

	local result = context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
	
  if ( options.qualifier and statement.qualifiers and statement.qualifiers[ options.qualifier ] ) then
  	qualConfig = getPropertyParams( options.qualifier, nil, {})
  	if options.i18n then qualConfig.i18n = options.i18n end
  	local qualifierValues = {};
		for _, qualifierSnak in pairs( statement.qualifiers[ options.qualifier ] ) do
			local snakValue = context.formatSnak( qualConfig, qualifierSnak );
			if snakValue and snakValue ~= '' then
				table.insert( qualifierValues, snakValue );
			end
		end
		if ( result and result ~= '' and #qualifierValues ) then
			if qualConfig.invisible then 
	    	result = result .. table.concat( qualifierValues, ', ' );
			else
	    	result = result .. ' (' .. table.concat( qualifierValues, ', ' ) .. ')';
	    end
    end
  end

	if ( result and result ~= '' and options.references ) then
		result = result .. context.formatRefs( options, statement );
	end

	return result;
end

--[[
	Функция для оформления части утверждения (snak)
	Подробнее о snak см. d:Викиданные:Глоссарий

	Принимает: таблицу snak объекта (main snak или же snak от квалификатора) и таблицу опций
	Возвращает: строку оформленного викитекста
]]
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
	circumstances = circumstances or {};

	if snak.snaktype == 'somevalue' then
		if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
			result = options['somevalue'];
		else
			result = options.i18n['somevalue'];
		end
	elseif snak.snaktype == 'novalue' then
		if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
			result = options['novalue'];
		else
			result = options.i18n['novalue'];
		end
	elseif snak.snaktype == 'value' then
		result = formatDatavalue( context, options, snak.datavalue, snak.datatype );
		for _, item in pairs(circumstances) do
			if options.i18n[item] then
				result = options.i18n[item] .. result;
			end
		end
	else
		throwError( 'unknown-snak-type' );
	end
	
	if ( not result or result == '' ) then
		return nil;
	end

	return context.wrapSnak( result, snak.hash )
end

--[[
	Функция для оформления объектов-значений с географическими координатами

	Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
	Возвращает: строку оформленного текста
]]
local function formatGlobeCoordinate( value, options )
	-- праверка на патрабаваньне ў парамэтрах выкліку на вяртаньне сырога значэньня
	if options['subvalue'] == 'latitude' then -- шыраты
		return value['latitude']
	elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- далгаты
		return value['longitude']
	elseif options['nocoord'] and options['nocoord'] ~= '' then
		-- если передан параметр nocoord, то не выводить координаты
		-- обычно это делается при использовании нескольких карточек на странице
		return ''
	else
		-- в противном случае формируются параметры для вызова шаблона {{coord}}
		-- нужно дописать в документации шаблона, что он отсюда вызывается, и что
		-- любое изменние его парамеров должно быть согласовано с кодом тут
		
		coord_mod = require( "Модуль:Каардынаты" );
		
		local globe = options.globe or ''
		if globe == '' and value['globe'] then
			globes = require( 'Модуль:Вікізьвесткі/нябесныя_целы' )
			globe = globes[value['globe']] or ''
		end
		
		local display = 'inline'
		if options.display and options.display ~= '' then
			display = options.display
		elseif ( options.property:upper() == 'P625' ) then
			display = 'title'
		end
		
		local format = options.format or ''
		if format == '' then
			format = 'dms'
			if value['precision'] then
				local precision = value['precision'] * 60
				if precision >= 60 then
					format = 'd'
				elseif precision >= 1 then
					format = 'dm'
				end
			end
		end

		g_frame.args = {
			tostring(value['latitude']),
			tostring(value['longitude']),
			globe = globe,
			type = options.type and options.type or '',
			scale = options.scale and options.scale or '',
			display = display,
			format = format,
		}
		
		return coord_mod.coord(g_frame)
	end
end

--[[
	Функция для оформления объектов-значений с файлами с Викисклада

	Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
	Возвращает: строку оформленного текста
]]
local function formatCommonsMedia( value, options )
	local image = value;

	local caption = '';
	if options[ 'caption' ] and options[ 'caption' ] ~= '' then
		caption = options[ 'caption' ];
	end
	if caption ~= '' then
		caption = wrapQualifier( caption, 'P2096', { class = 'media-caption', style = 'display:block' } );
	end

	if not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) and not string.find( value, 'UNIQ%-%-imagemap' ) then
		-- если в value не содержится викикод или imagemap, то викифицируем имя файла
		-- ищем слово imagemap в строке, потому что вставляется плейсхолдер: [[PHAB:T28213]]
		image = '[[Файл:' .. value .. '|frameless';
		if options[ 'border' ] and options[ 'border' ] ~= '' then
			image = image .. '|border';
		end

		local size = options[ 'size' ];
		if size and size ~= '' then
			-- TODO: check localized pixel names too
			if not string.match( size, 'px$' ) then
				size = size .. 'px'
			end
		else
			size = fileDefaultSize;
		end
		image = image .. '|' .. size;

		if options[ 'alt' ] and options[ 'alt' ] ~= '' then
			image = image .. '|alt=' .. options[ 'alt' ];
		end
		
		if caption ~= '' then
			image = image .. '|' .. caption
		end
		image = image .. ']]';

		if caption ~= '' then
			image = image .. '<br>' .. caption;
		end
	else
		image = image .. caption .. getCategoryByCode( 'media-contains-markup' );
	end

	return image
end

--[[
	Функцыя для вываду матэматычных формулаў

	@param string Value.
	@param table Parameters.
	@return string Formatted string.
]]
local function formatMath( value, options )
	return options.frame:extensionTag{ name = 'math', content = value };
end

--[[
	Функция для оформления внешних идентификаторов

	Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
	Возвращает: строку оформленного текста
]]
local function formatExternalId( value, options )
	local formatter = options.formatter;

	if not formatter or formatter == '' then
		local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, options.property:upper() )
		if wbStatus == true and propertyEntity then
			local isGoodFormat = false;
			local statements = propertyEntity:getBestStatements( 'P1793' );
			for _, statement in pairs( statements ) do
				if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
					local pattern = mw.ustring.gsub( statement.mainsnak.datavalue.value, '\\', '%' );
					pattern = mw.ustring.gsub( pattern, '{%d+,?%d*}', '+' );
					if ( string.find( pattern, '|' ) or string.find( pattern, '%)%?' )
							or mw.ustring.match( value, '^' .. pattern .. '$' ) ~= nil ) then
						isGoodFormat = true;
						break;
					end
				end
			end

			if ( isGoodFormat == true ) then
				statements = propertyEntity:getBestStatements( 'P1630' );
				for _, statement in pairs( statements ) do
					if statement.mainsnak.snaktype == 'value' then
						formatter = statement.mainsnak.datavalue.value;
						break
					end
				end
			end
		end
	end

	if formatter and formatter ~= '' then
		local encodedValue = mw.ustring.gsub( value, '%%', '%%%%' ) -- ломается, если подставить внутрь другого mw.ustring.gsub
		
		local link = mw.ustring.gsub( 
						mw.ustring.gsub( formatter, '$1', encodedValue ), '.',
							{ [' '] = '%20', ['+'] = '%2b', ['['] = '%5B', [']'] = '%5D' } )

		local title = options.title
		if not title or title == '' then
			title = '$1'
		end
		title = mw.ustring.gsub( 
					mw.ustring.gsub( title, '$1', encodedValue ), '.', 
						{ ['['] = '(', [']'] = ')' } )

		return '[' .. link .. ' ' .. title .. ']'
	end

	return value
end

--[[
	Функцыя дзеля афармленьня лічбавых значэньняў

	Атрымлівае: аб’ект-значэньне і табліцу парамэтраў,
	Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
local function formatQuantity( value, options )
	-- дыяпазон значэньняў
	local amount = string.gsub( value['amount'], '^%+', '' );
	local lang = mw.language.getContentLanguage();
	local langCode = lang:getCode();

	local function formatNum( number, sigfig )
		local multiplier = ''
	
		if options.countByThousands then
			local powers = options.i18n['thousandPowers']
			local pos = 1
			while math.abs(number) >= 1000 and pos < #powers do
				number = number / 1000
				pos = pos + 1
			end
			multiplier = powers[pos]
			
			if math.abs(number) >= 100 then
				sigfig = sigfig or 0
			elseif math.abs(number) >= 10 then
				sigfig = sigfig or 1
			else
				sigfig = sigfig or 2
			end
		else
			sigfig = sigfig or 12 -- округление до 12 знаков после запятой, на 13-м возникает ошибка в точности
		end
		
		local mult = 10^sigfig;
		number = math.floor( number * mult + 0.5 ) / mult;
		return string.gsub( lang:formatNum( number ), '^-', '−' ) .. multiplier;
	end

	local out = formatNum( tonumber( amount ) );
	if value.upperBound then
		local diff = tonumber( value.upperBound ) - tonumber( amount )
		if diff > 0 then -- временная провека, пока у большинства значений не будет убрано ±0
			-- Пробуем понять до какого знака округлять
			local integer, dot, decimals, expstr = value.upperBound:match( '^+?-?(%d*)(%.?)(%d*)(.*)' )
			local prec 
			if dot == '' then
				prec = -integer:match('0*$'):len()
			else
				prec = #decimals
			end			
			bound = formatNum( diff, prec )
			if string.match( bound, 'E%-(%d+)' ) then -- если в экспоненциальном формате
				digits = tonumber( string.match( bound, 'E%-(%d+)' ) ) - 2
				bound = formatNum( diff * 10 ^ digits, prec )
				bound = string.sub( bound, 0, 2 ) .. string.rep( '0', digits ) .. string.sub( bound, -string.len( bound ) + 2 )
			end
			out = out .. ' ± ' .. bound
		end
	end

	if options.unit and options.unit ~= '' then
		if options.unit ~= '-' then
			out = out .. ' ' .. options.unit
		end
	elseif value.unit and string.match( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/' ) then
		local unitEntityId = string.gsub( value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
		if unitEntityId ~= 'undefined' then 
			local wbStatus, unitEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, unitEntityId );
			if wbStatus == true and unitEntity then
				if unitEntity.claims.P2370 and
					unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.snaktype == 'value' and
					not value.upperBound and
					options.siConversion == true
				then
					conversionToSIunit = string.gsub( unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.datavalue.value.amount, '^%+', '' );
					if math.floor( math.log10( conversionToSIunit )) ~= math.log10( conversionToSIunit ) then
						-- Если не степени десятки (переводить сантиметры в метры не надо!)
						outValue = tonumber( amount ) * conversionToSIunit
	
						if ( outValue > 0 ) then
							-- Спрабуем зразумець, да якога знаку акругляць
							local integer, dot, decimals, expstr = amount:match( '^(%d*)(%.?)(%d*)(.*)' )
							local prec 
							if dot == '' then
								prec = -integer:match('0*$'):len()
							else
								prec = #decimals
							end
							local adjust = math.log10( math.abs( conversionToSIunit )) + math.log10( 2 )
							local minprec = 1 - math.floor( math.log10( outValue ) + 2e-14 );
							out = formatNum( outValue, math.max( math.floor( prec + adjust ), minprec ));
						else
							out = formatNum( outValue, 0 )
						end
						unitEntityId = string.gsub( unitEntity.claims.P2370[1].mainsnak.datavalue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' );
						wbStatus, unitEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, unitEntityId );
					end
				end
	
				local writingSystemElementId = 'Q8209';
				local langElementId = 'Q7737';
				local label = getLabelWithLang( context, options, unitEntity.id, nil, { "P5061", "P558", "P558" }, {
					'P5061[language:' .. langCode .. ']',
					'P558[P282:' .. writingSystemElementId .. ', P407:' .. langElementId .. ']',
					'P558[!P282][!P407]'
				} );
	
				out = out .. ' ' .. label;
			end
		end
	end

	return out;
end

-- Функцыя дзеля афармленьня URL
local function formatUrlValue( context, options, value )
	if not options.length or options.length == '' then
		options.length = 25
	end

	local moduleUrl = require( 'Модуль:URL' )
	return moduleUrl.formatUrlSingle( context, options, value )
end

local DATATYPE_CACHE = {}

--[[
	Get property datatype by ID.

	@param string Property ID, e.g. 'P123'.
	@return string Property datatype, e.g. 'commonsMedia', 'time' or 'url'.
]]
local function getPropertyDatatype( propertyId )
	if not propertyId or not string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
		return nil;
	end
	
	local cached = DATATYPE_CACHE[propertyId];
	if (cached ~= nil) then return cached; end

	local wbStatus, propertyEntity = pcall( mw.wikibase.getEntity, propertyId );
	if wbStatus ~= true or not propertyEntity then
		return nil;
	end
	mw.log("Loaded datatype " .. propertyEntity.datatype .. " of " .. propertyId .. ' from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/config' )

	DATATYPE_CACHE[propertyId] = propertyEntity.datatype;
	return propertyEntity.datatype;
end

local function getDefaultValueFunction( datavalue, datatype )
	-- вызов обработчиков по умолчанию для известных типов значений
	if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
		-- Entity ID
		return function( context, options, value ) return formatEntityId( context, options, getEntityIdFromValue( value ) ) end;
	elseif datavalue.type == 'string' then
		-- String
		if datatype and datatype == 'commonsMedia' then
			-- Media
			return function( context, options, value )
				return formatCommonsMedia( value, options )
			end;
		elseif datatype and datatype == 'external-id' then
			-- External ID
			return function( context, options, value )
				return formatExternalId( value, options )
			end
		elseif datatype and datatype == 'math' then
			-- Math formula
			return function( context, options, value )
				return formatMath( value, options )
			end
		elseif datatype and datatype == 'url' then
			-- URL
			return formatUrlValue
		end
		return function( context, options, value ) return value end;
	elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
		-- моноязычный текст (строка с указанием языка)
		return function( context, options, value )
			if ( options.monolingualLangTemplate == 'мова' ) then
				if ( value.language == contentLanguageCode ) then
					return value.text;
				end
				return options.frame:expandTemplate{ title = 'мова-' .. value.language, args = { value.text } };
			elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
				return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
			else
				return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
			end
		end;
	elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
		-- географические координаты
		return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
	elseif datavalue.type == 'quantity' then
		return function( context, options, value ) return formatQuantity( value, options ) end;
	elseif datavalue.type == 'time' then
		return function( context, options, value )
			local moduleDate = require( 'Модуль:Вікізьвесткі/дата' )
			return moduleDate.formatDate( context, options, value );
		end;
	else
		-- ва ўсіх астатніх выпадках вяртаем памылку
		throwError( 'unknown-datavalue-type' )
	end
end

--[[
	Функцыя для афармленьня значэньняў (value)
	Падрабязьней пра значэньні гл. d:Wikidata:Glossary

	Атрымлівае: аб’ект-значэньне і табліцу парамэтраў
	Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatDatavalue( context, options, datavalue, datatype )
	if ( not context ) then error( 'кантэкст не зададзены' ); end;
	if ( not options ) then error( 'парамэтры не зададзеныя' ); end;
	if ( not datavalue ) then error( 'значэньне даты не зададзенае' ); end;
	if ( not datavalue.value ) then error( 'адсутнічае datavalue.value' ); end;

	-- праверка на пазначэньне спэцыялізаваных апрацоўнікаў у парамэтрах,
	-- перададзеных пры выкліку
	context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue, datatype );
	local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
	return functionToCall( context, options, datavalue.value );
end

local DEFAULT_BOUNDARIES = { os.time() * 1000, os.time() * 1000};

--[[
	Функция для оформления идентификатора сущности

	Принимает: строку индентификатора (типа Q42) и таблицу параметров,
	Вяртае: радок аформленага тэксту
]]
function formatEntityId( context, options, entityId )
	-- получение локализованного названия
	local boundaries = nil
	if options.qualifiers then
		boundaries = p.getTimeBoundariesFromQualifiers( frame, context, { qualifiers = options.qualifiers } )
	end
	if not boundaries then
		boundaries = DEFAULT_BOUNDARIES;
	end
	local label, labelLanguageCode = getLabelWithLang( context, options, entityId, boundaries )

	-- определение соответствующей показываемому элементу категории
	local category = context.extractCategory( options, { id = entityId } )

	-- здабыцьцё спасылкі па ідэнтыфікатары
	local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
	if link then
		-- ссылка на категорию, а не добавление страницы в неё
		if mw.ustring.match( link, '^' .. mw.site.namespaces[ 14 ].name .. ':' ) then
			link = ':' .. link
		end
		if label and not options.rawArticle then
			local a = link == label and ('[[' .. link .. ']]') or '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]';
			if ( contentLanguageCode ~= labelLanguageCode and 'mul' ~= labelLanguageCode ) then
				a = a .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-local-language-label' );
			end
			return a .. category;
		else
			return '[[' .. link .. ']]' .. category;
		end
	end

	if label then -- TODO: возможно, лучше просто mw.wikibase.label(entityId)
		-- красная ссылка
		-- TODO: разобраться, почему не всегда есть options.frame
		local title = mw.title.new( label );
		if title and not title.exists and options.frame then
			local moduleRedLink = require( 'Модуль:Вікізьвесткі/чырвоная_спасылка' )
			local rawLabel = mw.wikibase.label(entityId) or label -- без |text= и boundaries; or label - костыль
			local redLink = moduleRedLink.formatRedLinkWithInfobox(rawLabel, label, entityId)
			if ( contentLanguageCode ~= labelLanguageCode and 'mul' ~= labelLanguageCode ) then
				redLink = redLink .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-local-language-label' );
			end
			return redLink .. '<sup>[[:d:' .. entityId .. '|[d]]]</sup>' .. category
		end

		-- TODO: перанесьці да праверкі на існаваньне артыкулу
		local sup = '';
		if ( not options.format or options.format ~= 'text' )
				and entityId ~= 'Q6581072' and entityId ~= 'Q6581097' -- TODO: перапісаць на format=text
				then
			sup = '<sup class="plainlinks noprint">[//www.wikidata.org/wiki/' .. entityId .. '?uselang=' .. contentLanguageCode .. ' [d&#x5d;]</sup>'
		end

		-- аднайменны артыкул ужо існуе — выводзіцца тэкст і спасылка на ВЗ
		return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
			.. sup
			.. '</span>' .. category
	end
	-- паведамленьне пра адсутнасьць лякалізаванай назвы
	-- ня добра, аднак лепей чым нічога
	return '[[:d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="У Вікізьвестках адсутнічае беларускі подпіс элемэнту. Вы можаце дапамагчы.">?</span>' .. getCategoryByCode( 'links-to-entities-with-missing-label' ) .. category;
end

--[[
	Функцыя дзеля афармленьня сьцьверджаньняў (statement)
	Падрабязьней пра сьцьверджаньні гл. d:Wikidata:Glossary

	Атрымлівае: табліцу парамэтраў
	Вяртае: радок аформленага тэксту, прызначанага дзеля адлюстраваньня ў артыкуле
]]
-- састарэлае імя, не выкарыстоўваць
function p.formatStatements( frame )
	return p.formatProperty( frame );
end

--[[
	Атрыманьне парамэтраў, якія звычайна выкарыстоўваюцца для вываду ўласьцівасьці.
]]
function getPropertyParams( propertyId, datatype, params )
	local config = getConfig();

	-- Розныя ўзроўні налады парамэтраў, паводле зьмяншэньня прыярытэту
	local propertyParams = {};

	-- 1. Парамэтры, зададзеныя вачавіста пры выкліку
	if params then
		for key, value in pairs( params ) do
			if value ~= '' then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	-- 2. Налады канкрэтнага парамэтру
	if config[ 'properties' ] and config[ 'properties' ][ propertyId ] then
		for key, value in pairs( config[ 'properties' ][ propertyId ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	-- 3. Пазначаная нарыхтоўка наладаў
	if propertyParams[ 'preset' ] and config[ 'presets' ] and
		config[ 'presets' ][ propertyParams[ 'preset' ] ]
	then
		for key, value in pairs( config[ 'presets' ][ propertyParams[ 'preset' ] ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	local datatype = datatype or params.datatype or propertyParams.datatype or getPropertyDatatype( propertyId );
	if propertyParams.datatype == nil then
		propertyParams.datatype = datatype;
	end

	-- 4. Налады для тыпу зьвестак
	if datatype and config[ 'datatypes' ] and config[ 'datatypes' ][ datatype ] then
		for key, value in pairs( config[ 'datatypes' ][ datatype ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	-- 5. Агульныя налады для ўсіх уласьцівасьцей
	if config[ 'global' ] then
		for key, value in pairs( config[ 'global' ] ) do
			if propertyParams[ key ] == nil then
				propertyParams[ key ] = value;
			end
		end
	end

	return propertyParams;
end

function p.formatProperty( frame )
	local args = frame.args

	-- праверка на адсутнасьць абавязковага парамэтру property
	if not args.property then
		throwError( 'property-param-not-provided' )
	end
	local override;
	local propertyId = mw.language.getContentLanguage():ucfirst( string.gsub( args.property, '([^Pp0-9].*)$', function(w) 
		if string.sub( w, 1, 1 ) == '~' then override = w; end
		return ''; 
	end ) ) 
	args = getPropertyParams( propertyId, nil, args );
	if (override) then 
		args[override:match('[,~]([^=]*)=')] = override:match('=(.*)')
		args['property'] = propertyId
	end

	local datatype = args.datatype;

	-- пракід усіх парамэтраў з шаблёну {{Вікізьвесткі}} і парамэтру адкуль заўгодна
	p_frame = frame
	while p_frame do
		if p_frame:getTitle() == mw.site.namespaces[10].name .. ':Wikidata' then
			copyTo( p_frame.args, args, true );
		end
		if p_frame.args and p_frame.args.from and p_frame.args.from ~= '' then
			args.entityId = p_frame.args.from;
		end
		p_frame = p_frame:getParent();
	end

	args.plain = toBoolean( args.plain, false );
	args.nocat = toBoolean( args.nocat, false );
	args.references = toBoolean( args.references, true );

	-- асьлі значэньне перададзенае ў парамэтрах выкліку, вывесьці адно яго
	if args.value and args.value ~= '' then
		-- спэцыяльнае значэньне дзеля схаваньня Вікізьвестак
		if args.value == '-' then
			return ''
		end
		local value = args.value

		-- парамэтар, які забараняе афармленьне значэньня, таму ніяк не чапаем
		if args.plain then
			return value
		end

		local context = initContext( args );
		-- апрацоўнікі паводле тыпу значэньня
		local wrapperExtraArgs = {}
		if args['value-module'] and args['value-function'] and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			local func = getUserFunction( args, 'value' );
			value = func( context, args, value );
		elseif datatype == 'commonsMedia' then
			value = formatCommonsMedia( value, args );
		elseif datatype == 'external-id' and not string.find( value, '[%[%]%{%}]' ) then
			wrapperExtraArgs['data-wikidata-external-id'] = mw.text.killMarkers( value );
			value = formatExternalId( value, args );
		--elseif datatype == 'math' then
			-- args.frame = frame -- костыль: в formatMath нужно frame:extensionTag
		--	value = formatMath( value, args );
		elseif datatype == 'url' then
			value = formatUrlValue( context, args, value );
		end

		-- оборачиваем в тег для JS-функций
		if string.match( propertyId, '^P%d+$' ) then
			value = mw.text.trim( value )

			-- временная штрафная категория для исправления табличных вставок
			local allowTables = getPropertyParams(propertyId, nil, {})['allowTables']
			if ( not allowTables
					and string.match( value, '<t[dhr][ >]' )
					-- and not string.match( value, '<table[ >]' )
					-- and not string.match( value, '^%{%|' )
				) then
				value = value .. getCategoryByCode( 'value-contains-table', propertyId )
			else
				value = wrapStatement( value, propertyId, nil, wrapperExtraArgs );
			end
		end

		return value
	end

	-- ability to disable loading Wikidata
	if args.entityId == '-' then
		return ''
	end

	if ( args.plain ) then -- выклік стандартнага апрацоўніка без аздабленьня, калі перададзеная опцыя plain
		local callArgs = { propertyId };
		if args.entityId then
			callArgs.from = args.entityId;
		end
		return frame:callParserFunction( '#property', callArgs );
	end

	g_frame = frame
	-- пасьля праверкі ўсіх аргумэнтаў — выклік функцыі афармленьня для ўласьцівасьці (набору сьцьверджаньняў)
	return formatProperty( args )
end

--[[
	Функцыя праверкі на прысутнасьць крыніцы ў сьпісе нерэкамэндаваных.

	Прымае: табліцу snak-аў
	Вяртае: true/false
]]
function isReferenceDeprecated( snaks )
	if not snaks then
		return false
	end
	if snaks.P248
		and snaks.P248[1]
		and snaks.P248[1].datavalue
		and snaks.P248[1].datavalue.value.id
	then
		local entityId = snaks.P248[1].datavalue.value.id
		if getConfig( 'deprecatedSources', entityId ) then
			return true
		end
	elseif snaks.P1433
		and snaks.P1433[1]
		and snaks.P1433[1].datavalue
		and snaks.P1433[1].datavalue.value.id
	then
		local entityId = snaks.P1433[1].datavalue.value.id
		if getConfig( 'deprecatedSources', entityId ) then
			return true
		end
	end
	return false
end

--[[
	Функцыя афармленьня спасылак на крыніцы (reference)
	Падрабязьней пра спасылкі на крыніцы гл. d:Wikidata:Glossary

	Экспартуецца ў якасьці зарэзэрваванага пункту для выкліку з функцый-пашырэньня выгляду claim-module/claim-function праз context
	Наўпрост выклікацца зь іншых модуляў ня мусіць (карыстайце frame:expandTemplate разам з адным са спэцыялізаваных шаблёнаў вываду значэньня ўласьцівасьці).

	Прымае: аб’ект-табліцу сьцьверджаньня
	Вяртае: радок аформленых спасылак дзеля вываду ў артыкуле
]]
function formatRefs( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'кантэкст не зададзены' ); end;
	if ( not options ) then error( 'парамэтры не зададзеныя' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'адсутнічае options.entity' ); end;
	if ( not statement ) then error( 'сьцьверджаньне не зададзенае' ); end;

	if ( not outputReferences ) then
		return '';
	end

	local references = {};
	if ( statement.references ) then

		local allReferences = statement.references;
		local hasNotDeprecated = false;
		local displayCount = 0;
		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			local entityId = nil;
			if not isReferenceDeprecated( reference.snaks ) then
				hasNotDeprecated = true;
			end
		end

		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			local display = true;
			if ( hasNotDeprecated ) then
				if isReferenceDeprecated( reference.snaks ) then
					display = false;
				end
			end
			if ( displayCount > 2 ) then
				if ( options.entity and options.property ) then
					local propertyID = mw.ustring.match( options.property, '^[Pp][0-9]+' ) -- TODO: обрабатывать не тут, а раньше
					local moreReferences = '<sup>[[d:' .. options.entity.id .. '#' .. string.upper( propertyID ) .. '|[…]]]</sup>';
					table.insert( references, moreReferences );
				end
				break;
			end
			if ( display == true ) then
				local refText = moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
				if ( refText ~= '' ) then
					table.insert( references, refText );
					displayCount = displayCount + 1;
				end
			end
		end
	end
	return table.concat( references );
end

return p