Модуль:Іншае значэньне

Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі

Дакумэнтацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Іншае значэньне/Дакумэнтацыя

--------------------------------------------------------------------------------
--             Модуль:Іншае значэньне              --
--                                      --
-- Дадзены модуль выводзіць паведамленьні і спасылкі на зьвязаныя артыкулы.  --
-- Зьмяшчае дапаможныя функцыі для іншых Lua-модуляў             --
--------------------------------------------------------------------------------

local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local checkTypeForNamedArg = libraryUtil.checkTypeForNamedArg
local mArguments -- lazily initialise [[Модуль:Аргумэнты]]
local yesno -- lazily initialise [[Модуль:ТакНе]]

local p = {}

--------------------------------------------------------------------------------
-- дапаможныя функцыі
--------------------------------------------------------------------------------

local function getArgs(frame)
	-- Атрымлівае аргумэнты ад бацькоўскага аб’екту, абразаючы пропусты.
	mArguments = require('Модуль:Аргумэнты')
	return mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
end

local function removeInitialColon(s)
	-- Выдаляе з радку пярэдняе дзьвюхкроп’е (калі ёсьць).
	return s:match('^:?(.*)')
end

function p.findNamespaceId(link, removeColon)
	-- Шукае код прасторы назваў спасылкі ці старонкі. Не працуе са спасылкамі
	-- ў падвойных квадратных дужках. Дапомна абразае дзьвюхкроп’і
	-- ў пачатку старонкі. Калі абразаць іх ня трэба,
	-- пастаўце парамэтар removeColon = false.
	checkType('findNamespaceId', 1, link, 'string')
	checkType('findNamespaceId', 2, removeColon, 'boolean', true)
	if removeColon ~= false then
		link = removeInitialColon(link)
	end
	local namespace = link:match('^(.-):')
	if namespace then
		local nsTable = mw.site.namespaces[namespace]
		if nsTable then
			return nsTable.id
		end
	end
	return 0
end

function p.formatPages(...)
	-- Фарматуе сьпіс старонак з дапамогаю formatLink і вяртае яго it as an array.
	-- ў выглядзе масіву. Пустыя значэньні непрымальныя.
	local pages = {...}
	local ret = {}
	for i, page in ipairs(pages) do
		ret[i] = p._formatLink{link = page}
	end
	return ret
end

function p.formatPageTables(...)
	-- Са сьпісу табліцаў старонкі/дысплэю вытварае сьпіс фарматаваных
	-- спасылак. Пустыя значэньні непрымальныя.
	local pages = {...}
	local links = {}
	for i, t in ipairs(pages) do
		checkType('formatPageTables', i, t, 'table')
		local link = t[1]
		local display = t[2]
		links[i] = p._formatLink{link = link, display = display}
	end
	return links
end

function p.makeWikitextError(msg, helpLink, addTrackingCategory, title)
	-- Фарматуе паведамленьне пра памылку для вартаньня ў вікітэкст.
	-- Калі addTrackingCategory ня false пасьля выхадду з
	-- [[Модулю:ТакНе]], і мы не на старонцы абмеркаваньня, дадаецца
	-- катэгорыя адсочваньня.
	checkType('makeWikitextError', 1, msg, 'string')
	checkType('makeWikitextError', 2, helpLink, 'string', true)
	yesno = require('Модуль:ТакНе')
	title = title or mw.title.getCurrentTitle()
	-- Зрабіць тэкст дапаможнай спасылкі.
	local helpText
	if helpLink then
		helpText = ' ([[' .. helpLink .. '|help]])'
	else
		helpText = ''
	end
	-- Зрабіць тэкст катэгорыі.
	local category
	if not title.isTalkPage -- Не катэгарызаваць старонкі абмеркаваньняў
		and title.namespace ~= 2 -- Не катэгарызаваць старонкі ўдзельнікаў
		and yesno(addTrackingCategory) ~= false -- Даць магчымасьць адключыць
	then
				category = 'Вікіпэдыя:Праблема ў парамэтрах шаблёнаў'
				category = string.format(
			'[[%s:%s]]',
			mw.site.namespaces[14].name,
			category
		)
	else
		category = ''
	end
	return string.format(
		'<strong class="error">Памылка: %s%s.</strong>%s',
		msg,
		helpText,
		category
	)
end

function p.disambiguate(page, disambiguator)
	-- Фарматуе назву старонкі з даданьнем у дужкай неадназначнасьці,
	-- то бок «Артыкул» → «Артыкул (неадназначнасьць)».
	checkType('disambiguate', 1, page, 'string')
	checkType('disambiguate', 2, disambiguator, 'string', true)
	disambiguator = disambiguator or 'disambiguation'
	return string.format('%s (%s)', page, disambiguator)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- З атрыманай спасылкі вяртае вікіспасылку і значэньні. Пры неабходнасьці
-- спасылкі аддзяляюцца двухкроп’ямі, а спасылкі на разьдзелы апрацоўваюцца
-- і выводзяцца з разьдзяляльнікам « § » замест стандартнага «#» у МэдыяВікі.
--------------------------------------------------------------------------------

function p.formatLink(frame)
	-- Экспартаваная функцыя formatLink для выкарыстаньня ў шаблёнах.
	yesno = require('Модуль:ТакНе')
	local args = getArgs(frame)
	local link = args[1]
	if not link then
		return p.makeWikitextError(
			'спасылка ня вызначаная',
			'Шаблён:Фармат спасылкі#Памылкі',
			args.category
		)
	end
	return p._formatLink{
		link = link,
		display = args[2],
		italicizePage = yesno(args.italicizepage),
		italicizeSection = yesno(args.italicizesection),
	}
end

local function italicize(s)
	-- Зрабіць радок курсіўным.
	return '<i>' .. s .. '</i>'
end

local function maybeItalicize(s, shouldItalicize)
	-- зрабіць s курсіўным, калі s — радок, і парамэтар shouldItalicize = true.
	if s and shouldItalicize then
		return italicize(s)
	else
		return s
	end
end

local function parseLink(link)
	-- Parse a link and return a table with the link's components.
	-- These components are:
	-- - link: the link, stripped of any initial colon (always present)
	-- - page: the page name (always present)
	-- - section: the page name (may be nil)
	-- - display: the display text, if manually entered after a pipe (may be nil)
	link = removeInitialColon(link)

	-- Find whether a faux display value has been added with the {{!}} magic
	-- word.
	local prePipe, display = link:match('^(.-)|(.*)$')
	link = prePipe or link

	-- Find the page, if it exists.
	-- For links like [[#Bar]], the page will be nil.
	local preHash, postHash = link:match('^(.-)#(.*)$')
	local page
	if not preHash then
		-- We have a link like [[Foo]].
		page = link
	elseif preHash ~= '' then
		-- We have a link like [[Foo#Bar]].
		page = preHash
	end

	-- Find the section, if it exists.
	local section
	if postHash and postHash ~= '' then
		section = postHash
	end
	
	return {
		link = link,
		page = page,
		section = section,
		display = display,
	}
end

function p._formatLink(options)
	-- Экспартаваная функцыя formatLink для выкарыстаньня ў модулях.
	checkType('_formatLink', 1, options, 'table')
	checkTypeForNamedArg('_formatLink', 'link', options.link, 'string', false)
	checkTypeForNamedArg(
		'_formatLink',
		'display',
		options.display,
		'string',
		true
	)
	checkTypeForNamedArg(
		'_formatLink',
		'italicizePage',
		options.italicizePage,
		'boolean',
		true
	)
	checkTypeForNamedArg(
		'_formatLink',
		'italicizeSection',
		options.italicizeSection,
		'boolean',
		true
	)

	local parsed = parseLink(options.link)
	local display = options.display or parsed.display
	
	-- Для выпадку, калі ня трэба падзяляць спасылку вэртыкальнай рыскай
	if not display and not parsed.section and not options.italicizePage then
		return string.format('[[:%s]]', parsed.link)
	end
	
	-- Знайсьці тэкст для вываду ў спасылцы з вэртыкальнай рыскай
	if not display then
		local page = maybeItalicize(parsed.page, options.italicizePage)
		local section = maybeItalicize(parsed.section, options.italicizeSection)
		if not page then
			display = string.format('§&nbsp;%s', section)
		elseif section then
			display = string.format('%s §&nbsp;%s', page, section)
		else
			display = page
		end
	end
	
	return string.format('[[:%s|%s]]', parsed.link, display)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Вяртае стандартны тэкст падзагалоўку.
--------------------------------------------------------------------------------

function p.hatnote(frame)
	local args = getArgs(frame)
	local s = args[1]
	local options = {}
	if not s then
		return p.makeWikitextError(
			'тэкст ня вызначаны',
			'Шаблён:Іншае значэньне#Памылкі',
			args.category
		)
	end
	options.extraclasses = args.extraclasses
	options.selfref = args.selfref
	return p._hatnote(s, options)
end

function p._hatnote(s, options)
	checkType('_hatnote', 1, s, 'string')
	checkType('_hatnote', 2, options, 'table', true)
	options = options or {}
	local classes = {'hatnote', 'navigation-not-searchable'}
	local extraclasses = options.extraclasses
	local selfref = options.selfref
	if type(extraclasses) == 'string' then
		classes[#classes + 1] = extraclasses
	end
	if selfref then
		classes[#classes + 1] = 'selfref'
	end
	return string.format(
		'<div role="note" class="%s">%s</div>',
		table.concat(classes, ' '),
		s
	)
end

return p